BCCA
Belgian Construction Certification Association
BCCA. Belgian Construction Certification Association
Home
0 Databank

Raadpleging van de BCCA database

Hier kunt u de BCCA database raadplegen. Deze wordt dagelijks bijgewerkt op basis van de interne database van BCCA.

Opzoeken van een 'certificaat'
Hier kunnen enkel de BCCA certificaten opgevraagd worden! Certificaten uitgegeven door andere certificatie-instellingen kunnen eventueel via desbetreffende sites geraadpleegd worden (Zie 'links').


Kies de manier waarop u een certificaat wilt opzoeken:

1. Certificatiesystemen
2. Product-, personen of procesfamilies per sector
3. Firma (aanvrager van een certificaat)
4. Producten, personen of systemen

Opzoeken van BCCA documenten
Hier worden de reglementaire en/of normatieve documenten opgenomen die uitgegeven zijn door BCCA. Voor de documenten van andere certificatie-instellingen wordt verwezen naar de site van de uitgever (zie 'links').
De ATG's zijn op de site van de BUtgb te vinden.Klik op 'BCCA documenten' om de lijst van de documenten per familie op te roepen:

5. BCCA documenten


Hoe zoeken in de BCCA database?
Zoeken naar certificaten
Via verschillende criteria wordt een lijst van de door de BCCA gecertificeerde producten, personen, processen en systemen van een bepaalde firma getoond. Het gaat hier wel om 'alle' certificaten van die aanvrager. Als het certificaat beschikbaar is, kunt u op het icoontje met het groene pijltje klikken om het certificaat te bekijken. Hier worden wel 'alle' BCCA certificaten getoond.

Belangrijke noot in verband met de CE-markering:
De door een genotificeerde certificatie-instelling (bijvoorbeeld BCCA) uitgegeven CE-certificaten slaan enkel op de systemen van conformiteitsattestering (AoC) 1, 1+, 2 en 2+. Voor de overige systemen (AoC 3 en 4) is geen certificatie-instelling betrokken is en deze gegevens worden dus niet opgenomen in de BCCA database.
Aan welk AoC-systeem een product voor een bepaalde toepassing moet voldoen, staat in de desbetreffende Europese norm (NBN EN …).
Voor een volledig overzicht van de verklaringen en de certificaten van een bepaald product wordt verwezen naar de fabrikant.

Zoeken naar documenten
Hier roept men de lijst op van alle BCCA-documenten gegroepeerd per familie.
Door op de familie te klikken, worden de aanvragers van een certificaat weergegeven.
De tekst zelf kan bekeken worden door op de naam van het document te klikken.