BCCA
Belgian Construction Certification Association
BCCA. Belgian Construction Certification Association
Home
De certificatie van :

beheersystemen | producten, productensystemen en bouwsystemen | personen | processen

• ISO 9001 – kwaliteitsystemen
Een ISO 9001-certificaat bevestigt dat een bedrijf zich organiseert om maximaal te beantwoorden aan de vraag van de klant en aldus kwalitatieve producten of diensten te leveren.
Een ISO 9001-certificaat bevestigt geen reëel resultaat.

• ISO 14001 – milieubeheersysteem
Door dit certificaat wordt aangetoond dat een bedrijf de significante risico’s naar het milieu toe ten gevolge van zijn activiteiten beheerst en beantwoordt aan wettelijke regels.

• Achilles zorgsysteem (OVAM)
Het Achilles-zorgsysteem is een door OVAM opgesteld managementsysteem. Het certificaat bevestigt dat beheersingsmaatregelen worden genomen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij de realisatie van on-site bodemsaneringswerken.

• Asbestverwijdering (KB 28/03/2007)
Het afgeleverde certificaat is conform met het KB dd 28/03/2007 dat van toepassing is voor de aannemers die sloop- en verwijderingswerken uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen.

• NTMB-zorgsysteem (LNE)
Het NTMB-zorgsysteem is een managementsysteem specifiek ontwikkeld door de Vlaamse Overheid – Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) voor en met producenten en leveranciers van natuurtechnische oeverbeschermingsmaterialen vanuit de behoefte om het technische vertrouwen in deze materialen te versterken.

• ISO 50001 - Energieprestaties
Dit certificaat bevestigt het bestaan van een beheersysteem dat focust op de efficiëntie van de energieprestaties.

• VCA – veiligheid
Een VCA-certificaat geeft aan dat een onderneming aan de hand van een checklist de nodige maatregelen neemt om veilig te opereren.

• OHSAS – Veiligheid
Het OHSAS-certificaat bevestigt het bestaan van een managementsysteem voor het beheer van de gezondheid en de veiligheid met het oog op een effectieve beheersing van de arbeidsrisico’s gekoppeld aan een optimalisatie van de prestaties van de organisatie.