BCCA
Belgian Construction Certification Association
BCCA. Belgian Construction Certification Association
Home
De certificatie van :

beheersystemen | producten, productensystemen en bouwsystemen | personen | processen

De certificatie van producten is in omvang de belangrijkste activiteit van BCCA. Ze omvat zowel de initiële technische beoordeling van de producten en systemen als de beoordeling en opvolging van de kwaliteit van de productie en de markering. Onderscheid kan nog worden gemaakt tussen certificatie die slaat op de conformiteit van de producten zelf en certificatie die enkel het productiecontrolesysteem zelf (FPC) beoordeelt.

BENOR

Een BENOR certificaat geeft aan dat de producent een productiecontrole organiseert op basis waarvan hij via het BENOR-merk mag verklaren dat zijn producten beantwoorden aan een Belgische norm of een andere normatieve specificatie.
Bij gebrek aan normen stelt BCCA hiertoe aanvullende specificaties op (PTV : Technische Voorschriften).
De BENOR-certificatie gebeurt onder mandaat van het NBN voor een reeks welbepaalde productgroepen (zie databank)

ATG

De ATG-certificatie is een noodzakelijke aanvulling op de Technische Goedkeuring (ATG) door de BUtgb (BELGISCHE UNIE VOOR DE TECHNISCHE GOEDKEURING IN DE BOUW).
Ze geeft aan dat een product of de componenten van een systeem in overeenstemming zijn met de gegevens gepubliceerd in de ATG-tekst.
De ATG-certificatie geschiedt onder mandaat van de BUtgb (zie databank).

Europese Bouwproductenrichtlijn – Europese Bouwproductenverordening – CE-markering

BCCA levert als genotificeerde instelling certificaten af aan bedrijven die verplicht zijn de overeenstemming met de essentiële eisen van de bouwproductenrichtlijn te attesteren door het aanbrengen van de CE-markering.
Het betreft zowel certificaten voor de producten zelf (AOC 1 en 1+) als voor productiecontrolesystemen (AOC 2 en 2+) (zie databank)
Vanaf 1 juli 2013 levert BCCA certifcaten af volgens de Verordening n° 305/2011.

BIJZONDER REGLEMENT VOOR DE CERTIFICATIE VAN PRODUCTEN EN VAN PRODUCTIECONTROLESYSTEMEN IN HET KADER VAN DE EUROPESE BOUWPRODUCTEN-VERORDENING NR. 305/2011

CEN-Keymark

Dit certificaat verloopt volgens een vrijwillige Europese procedure en betreft de conformiteit van producten met een EN-norm. De procedure is gekoppeld aan een gelijksoortig nationaal certificaat en is bedoeld om de vrijwillige harmonisatie te bevorderen. (zie databank)

Andere certificaties

BCCA werkt mee aan de vrijwillige harmonisatie van nationale certificaties. BCCA levert diensten aan buitenlandse certificeerders of levert deze certificaten zelf af indien de regelgevingen dit toelaten.