BCCA
Belgian Construction Certification Association
BCCA. Belgian Construction Certification Association
Home
De certificatie van :

beheersystemen | producten, productensystemen en bouwsystemen | personen | processen

Deze certificatie richt zich naar de specifieke competentie van personen. Ze geschiedt op basis van een proef of examen, en kan behouden blijven indien voldaan is aan voorwaarden inzake het professionele kader van de gecertificeerde en de nodige bijscholing.