BCCA
Belgian Construction Certification Association
BCCA. Belgian Construction Certification Association
Home
De certificatie van :

beheersystemen | producten, productensystemen en bouwsystemen | personen | processen

Procescertificatie is een gemengde vorm van certificatie die toelaat het vertrouwen uit te spreken in een proces en het resultaat daarvan.
Op basis daarvan kunnen bedrijven die het proces of een deel daarvan uitvoeren gekwalificeerd worden. Ze is vooral aangewezen voor specifieke technologieën en de toepassing van bouwsystemen.
Procescertificatie kan toegekend worden aan een bedrijf of aan een samenwerkingsverband tussen bedrijven die gezamenlijk een activiteit realiseren.
Procescertificatie is thans in ontwikkeling op basis van specifieke behoeften in overleg met daartoe opgerichte sectorcomités.