BCCA
Belgian Construction Certification Association
BCCA. Belgian Construction Certification Association
Home
BCCA is een gespecialiseerde certificatie-instelling in de bouw voor producten en bouwsystemen, organisatiesystemen, beheersystemen, personen en processen.
BCCA is actief in alle types van certificatieprocedures, zowel wettelijke procedures via een overheidsmandaat als vrijwillige op basis van een consensus tussen partijen.
Telkens als nodig laat BCCA zich door de bevoegde overheid erkennen om aan de certificatie een maximale waarde te geven.

BCCA is in 1992 opgericht door de twee meest prominente instellingen in de bouw, namelijk SECO, TECHNISCH CONTROLEBUREAU VOOR HET BOUWWEZEN, en WTCB, WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF, met de bedoeling een breed, soepel en algemeen toegankelijk dienstensysteem te creëren op het gebied van certificatie.

De omvang en de centrale positie van BCCA laten toe de certificatie een referentiekarakter te geven en te zorgen voor een stevige ontwikkelingsbasis.
BCCA fungeert ook als poort naar Europa voor wat betreft informatie over regelgeving en normalisatie en uitwisseling van certificaten.

De inherente onafhankelijkheid van BCCA beschermt de gebruiker tegen een te commerciële aanpak van de certificatie.

BCCA is als instrument, rechtstreeks of onrechtstreeks via haar stichtende leden sterk betrokken in samenwerkingsverbanden met haar collega-instellingen (Belgische Unie voor Certificeerders van Producten in de Bouw) en in het beheer van de bevoegde organen (BUtgb, BENOR, ...). Deze verbondenheid laat toe gezamenlijk consistente regels te ontwikkelen en te consolideren en de publieke waarde van de certificatie te verbeteren.