Voor bouwheren,
architecten, ingenieurs en
aannemers

Onze kwaliteitsverklaringen geven u zekerheid over de kwaliteit, de overeenkomst met voorschriften of de geschiktheid van een bouwproduct, bouwbedrijf of dienstverlener.

Voor fabrikanten,
bouwbedrijven, installateurs
en dienstverleners

Laat uw producten of diensten, uw vakmanschap of organisatiesysteem door ons beoordelen en certificeren.

Met onze onafhankelijke kwaliteitsverklaringen toont u op een geloofwaardige manier dat u de geldende normen volgt en de regels van goed vakmanschap respecteert.

Voor beleidsmakers,
beroepsverenigingen en
andere stakeholders

BCCA werkt als een platform. Alle stakeholders bepalen in actief en transparant overleg mee de criteria voor de certificatie van producten en diensten. Zo maken we samen werk van meer kwaliteit en vertrouwen in de bouw.

Voor alle domeinen

 • Keramische producten
 • Ruwbouw en bouwsystemen
 • Hout en houtverduurzaming
 • Natuursteen
 • Daken
 • Afdichting van kunstwerken
 • Gevels
 • Afwerking van gebouwen
 • Brandbescherming
 • Uitrusting van gebouwen en infrastructuur
 • Renovatie en bouwchemie
 • Duurzaam bouwen
 • Luchtdichtheid en ventilatie
 • Hernieuwbare energie
 • Kwaliteit-, Milieu- en Veiligheidsmanagement

Kwaliteitsbewaking op alle niveaus

Certificatie

Een certificaat is een bevestiging van vertrouwen in kwaliteit. Certificatie gebeurt op basis van wettelijke criteria of consensus in de sector. U kunt bij ons zowel een certificaat voor uw producten en diensten als voor uw systemen en processen aanvragen. Ook kunt u onze databank met certificaten raadplegen.

Lees meer

Kwaliteitskaders

Een kwaliteitskader bundelt verschillende aspecten van kwaliteit van producten, processen, organisatie en personen in één systeem, om de risicobeheersing te verbeteren bij de uitvoering. Indien u voldoet aan de vereisten van een kwaliteitskader, kunt u zelf conformiteitsverklaringen afleveren aan uw klanten.

Lees meer

Technische goedkeuring en beoordeling

Een Technische Goedkeuring (ATG) geeft u een bevestiging van de gebruiksgeschiktheid van innovatieve producten of systeemcomponenten waarvoor normen onbestaand of onvoldoende zijn. BCCA maakt ook Europese Technische Beoordelingen (European Technical Assessment, ETA) over de prestaties van een bouwproduct waarvoor geen geharmoniseerde norm bestaat.

Lees meer

Stakeholderoverleg

BCCA werkt sinds meer dan 25 jaar met alle stakeholders in de bouwsector samen aan de verbetering van kwaliteit. Als onpartijdige vereniging zonder winstoogmerk stellen wij daarbij altijd het maatschappelijk belang voorop.

Lees meer

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons privacybeleid en ons Cookiebeleid.