BCCA vzw (Belgian Construction Certification Association vzw) is een vereniging zonder winstoogmerk met een duidelijke missie: de verbetering van de kwaliteit in de bouwsector.

Organisatie

BCCA werd in 1992 opgericht door SECO (Technisch controlebureau voor het bouwwezen) en WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) als certificatie-instelling voor de bouwsector. Voor onze dienstverlening doen we in belangrijke mate een beroep op de medewerkers en competenties van onze twee stichtende leden.

Wat doet BCCA vzw?

Certificatie

U kunt door BCCA zowel producten als personen, processen en systemen laten certificeren. Lees meer

Technische Goedkeuring (ATG)

Indien voor een product of systeemcomponent geen norm bestaat of u wenst diepgaande zekerheid over hun toepassing, kunt u bij BCCA een Technische Goedkeuring (ATG) aanvragen. BCCA stelt ook Europese Technische Beoordelingen (European Technical Assessment, ETA) op over de prestaties van een bouwproduct. Lees meer

Kwaliteitskaders

BCCA organiseert kwaliteitskaders, een meer omvattende benadering van de kwaliteit van bouwprocessen. Momenteel bestaan er kwaliteitskaders voor luchtdichtheid, ventilatie en na-isolatie van spouwmuren. Lees meer

Overleg met stakeholders

Om de regels voor certificatie bij consensus vast te leggen, organiseert BCCA overleg met alle stakeholders in adviesraden en sectoriële technische commissies. Lees meer

Hoe werkt BCCA vzw?

Deskundige controles

BCCA streeft naar kwaliteit, in de ruimste betekenis van het woord, door onder meer onpartijdige, onafhankelijke en deskundige controles, beoordelingen en bewakingsmethodes.

Stakeholderoverleg

De diensten die we in dit verband aanbieden, zijn tot stand gekomen in nauw overleg met overheden en stakeholders uit de sector, en met bijzondere aandacht voor consensus en proportionaliteit. BCCA levert ook certificatiediensten waarvoor de regels op Europees of internationaal niveau worden bepaald.

Kwalitatief oordeel

Naast onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn voor ons technische expertise, beroepsethiek en gepaste geheimhouding essentieel. Zo verzekeren we de waarde die door alle partijen aan onze kwaliteitsverklaringen en certificaten gehecht wordt.

Voordelen

  • Onpartijdig. BCCA is neutraal en dient het algemeen belang.
  • Onafhankelijk. In BCCA zetelen geen leden met commerciële belangen.
  • Deskundig. BCCA is een kennisorganisatie gespecialiseerd in de bouwsector en heeft meer dan 25 jaar ervaring en expertise.
  • Maatschappelijk. Wij werken aan kwaliteit in de bouw vanuit een maatschappelijke, niet-commerciële bekommernis.
  • Erkend. BCCA is door verschillende instanties erkend als instelling die kwaliteitsvolle diensten levert en zelf voldoet aan alle noodzakelijke normen.

Accreditatie en notificatie

BCCA vzw is geaccrediteerd

De dienstverlening van BCCA voldoet aan alle geldende professionele normen en regels. BCCA voert, daar waar accreditatie mogelijk is en verkregen werd, zijn activiteiten uit onder accreditatie door BELAC (de Belgische Accreditatie-instelling). Accreditatie bevestigt de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de activiteiten van BCCA. De BELAC-accreditatie betekent dat onze diensten beantwoorden aan internationale normen (NBN EN ISO/IEC 17065, 17021-1, 17024 en 17020) en als dusdanig erkend worden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de actuele stand van de accreditaties.

Lees meer

BCCA vzw is genotificeerd

BCCA is genotificeerd (notificatienummer 0749) als
certificatie-instelling voor de Europese
Bouwproductenverordening (CPR - Construction Products Regulation). Dit betekent dat de Belgische FOD Economie ons bij de Europese Commissie als certificatie-instelling heeft aangemeld, waardoor fabrikanten op ons een beroep kunnen doen om aan hun verplichtingen inzake de Europese bouwproductenwetgeving te voldoen.

Download hier de lijst met onze diensten als
genotificeerde certificatie-instelling voor de CPR.
Hebt u interesse om te werken bij BCCA? Contacteer ons

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.