Kwaliteitskader Ventilatie

Het kwaliteitskader Ventilatie bundelt alle belangrijke vereisten voor kwaliteit in ventilatie-installaties. Als de prestaties van een ventilatie-installatie gemeten worden volgens de vereisten van het kwaliteitskader kunnen de resultaten van de meting opgenomen worden in de EPB-verslaggeving voor het Vlaamse Gewest.

Waarom is kwaliteit in ventilatie van belang?

Goede ventilatie verbetert (in combinatie met isolatie en luchtdichtheid) niet alleen de energieprestaties van een gebouw, maar draagt ook bij tot de luchtkwaliteit, en dit zonder problemen van tocht, lawaai, geurhinder of stof.

Wat is het kwaliteitskader Ventilatie?

De doelstelling van het kwaliteitskader is om bij te dragen tot de kwaliteit van en de rapportering over de prestaties van systemen voor basisventilatie in residentiƫle toepassingen volgens STS-P 73-1 en de bijkomende bepalingen van het Vlaams ministerieel besluit van 5 november 2015.

Een bedrijf dat deelneemt kan, als bevestiging dat een uitgevoerde meting en proefverslag beantwoorden aan de vereisten van het kader, een conformiteitsverklaring afleveren.

Als organisator van het kwaliteitskader controleert BCCA de verslaggeving met steekproefsgewijze desktopcontroles en controles ter plaatse.

Wie kan toetreden tot het kwaliteitskader Ventilatie?

Bedrijven en personen die met BCCA een overeenkomst sluiten om het reglement
voor het kwaliteitskader Ventilatie na te leven.
BCCA heeft een erkenningsprocedure voor deze bedrijven en kwalificeert ventilatieverslaggevers op basis van een theoretische test en een praktische test voor mechanische ventilatie.

Het Vlaams Gewest reikt premies uit voor kwalitatieve ventilatiesystemen in residentiƫle gebouwen. Het kwaliteitskader Ventilatie is enkel in deze regio van kracht.
Lees de volledige beschrijving van het kwaliteitskader voor ventilatie.
Stel u kandidaat om toe te treden tot het kwaliteitskader Ventilatie via het contactformulier.

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons privacybeleid en ons Cookiebeleid.