BCCA vzw verzorgt zowel Technische Goedkeuringen (ATG) als Europese Technische Beoordelingen (European Technical Assessment, ETA). Een ATG is een gebruiksgeschiktheidsverklaring voor een bepaalde toepassing en geeft plaatsingsvoorschriften. Een ETA is een prestatiebeoordeling op basis van een Europees beoordelingsdocument.

Technische Goedkeuring (ATG)

BCCA vzw is door de BUtgb vzw (Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw) aangesteld als goedkeurings- en certificatieoperator voor diverse technische domeinen in de bouw.

Een Technische Goedkeuring is bedoeld voor innovatieve producten en systeemcomponenten waarvoor geen of onvoldoende normen bestaan.

Een Technische Goedkeuring (ATG) is een beoordeling van de gebruiksgeschiktheid van een bouwproduct of een systeem voor een welbepaalde toepassing in de bouw. Een ATG bevestigt op basis van vastgelegde productprestaties de gebruiksgeschiktheid voor een toepassing en geeft plaatsings- of verwerkingsvoorschriften.

Een ATG-goedkeuring wordt afgeleverd na een grondig initieel onderzoek, in principe op basis van een goedkeuringsleidraad opgesteld door deskundigen die zetelen in een gespecialiseerde groep. De geldige ATG-goedkeuringen kunnen geraadpleegd worden op de website van de vzw BUtgb

De daaropvolgende ATG-certificatie bevestigt de conformiteit van de geleverde producten of systeemcomponenten met de gepubliceerde goedkeuring. Dit gebeurt op basis van een doorlopend toezicht door BCCA, onder meer op de eigen controle van de fabrikant, en op basis van externe controleproeven.

Europese Technische Beoordeling (ETA)

Europese Technische Beoordelingen (European Technical Assessment, ETA) zijn gedocumenteerde evaluaties van de prestaties van een bouwproduct, met betrekking tot zijn essentiële kenmerken, volgens een Europees beoordelingsdocument (European Assessment Document, EAD).

Op basis van een Europese Technische Beoordeling kunnen fabrikanten een prestatieverklaring opstellen voor een bouwproduct dat niet of niet volledig onder een Europese geharmoniseerde norm valt. In tegenstelling tot een ATG is een ETA géén gebruiksgeschiktheidsbeoordeling voor een welbepaalde toepassing.

BCCA is door de BUtgb aangeduid als operator voor het opstellen van EAD’s en ETA’s voor diverse technische domeinen in de bouw en mag optreden als genotificeerde certificatie-instelling voor AVCP-systemen 1, 1+ en 2+.

Hoe een ATG of een ETA aanvragen?

Gelet op het innovatieve of niet-gedocumenteerde karakter van deze producten of bouwsystemen,
vergt het grondig onderzoek ervan enige tijd. Wacht daarom niet te lang om een aanvraag in te dienen.

Op de website van de BUtgb vindt u verdere informatie over ATG en ETA.
De formele aanvraag dient u rechtstreeks bij de BUtgb in.
Voor praktische vragen kunt u steeds bij BCCA terecht.

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons privacybeleid en ons Cookiebeleid.