Certificatie van managementsystemen

De certificatie van managementsystemen versterkt het vertrouwen in bedrijven die op een systematische wijze risico’s en prestaties beheersen en verbeteren in functie van doelstellingen op het vlak van kwaliteit, milieu, veiligheid, energie enz.

Managementsystemen

BCCA vzw certificeert diverse managementsystemen, onder meer

 • ISO 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Een ISO-9001-certificaat bevestigt dat een bedrijf zich organiseert om maximaal te beantwoorden aan de vraag van de klant naar kwaliteitsvolle producten of diensten.
 • ISO 14001 voor milieumanagementsystemen Dit certificaat bevestigt dat een bedrijf de milieurisico’s verbonden aan zijn activiteiten beheerst en op dat vlak aan de wetgeving voldoet.
 • ISO 45001 voor veiligheidsmanagementsystemen Het ISO 45001-certificaat bevestigt de toepassing van een managementsysteem voor het beheer van de gezondheid en de veiligheid met het oog op een effectieve beheersing van de arbeidsrisico’s gekoppeld aan een optimalisatie van de prestaties van de organisatie.
 • VCA voor veiligheidsmanagementsystemen Een VCA-certificaat voor aannemersbedrijven geeft aan dat een onderneming de nodige maatregelen neemt om veilig te opereren en op een groot aantal punten voldoet aan de huidige eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
 • Achilles-zorgsysteem (OVAM) Het Achilles-zorgsysteem is een door de OVAM opgesteld managementsysteem. Het certificaat bevestigt dat beheersingsmaatregelen worden genomen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij de realisatie van on-site bodemsaneringswerken.
 • Asbestverwijdering (Codex over het Welzijn op het Werk) Dit certificaat is, conform de Codex over het Welzijn op het Werk, Boek VI, Titel 4, van toepassing op aannemers die sloop- en verwijderingswerken uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen.
 • CO2-prestatieladderDe CO2-prestatieladder is een managementsysteem dat zich bezighoudt met CO2-uitstoot. Een CO2-prestatieladder-certificaat bevestigt de goede werking van het CO2-managementsysteem van een bedrijf en van zijn projecten. 

Belang van een managementsysteem

Een managementsysteem helpt een organisatie om een beleid te formuleren waarmee systematisch de risico’s worden beheerst en de prestaties continu worden verbeterd. Het gebruik van een managementsysteem leidt tot:

 • Nieuwe inzichten in de eigen processen, met ideeën voor verbetering als gevolg
 • Een betere procesbeheersing en beter zicht op risico’s en mogelijkheden om deze te beheersen
 • De juiste informatie om prioriteiten te stellen
 • Hogere motivatie van medewerkers door de directe betrokkenheid
 • Besparingen in het productieproces, bijvoorbeeld door minder afval en fouten
 • Meer vertrouwen bij de klant en een betere marktpositie.

Waarom BCCA vzw?

Als gespecialiseerde certificatie-instelling in de bouwsector is BCCA goed geplaatst voor het afleveren van certificaten van managementsystemen voor bedrijven uit de bouwsector en voor de toeleverende of aanverwante industrie en dienstensector. Onze grondige kennis van de bouwsector biedt u de garantie dat er rekening gehouden wordt met de specifieke kenmerken van de bouwsector. Onze audits leveren een grote meerwaarde op.

Het BCCA-certificaat voor uw managementsysteem is een bewijs van uw engagement voor het streven naar optimale prestaties op het vlak van kwaliteit, milieu, veiligheid of energie.

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons privacybeleid en ons Cookiebeleid.