Een kwaliteitskader is een omvattende benadering voor een bepaald proces of domein in de bouw, gericht op de handhaving van de kwaliteit ervan, waarbij een aantal aspecten van het proces meetbaar en traceerbaar worden gemaakt. Momenteel zijn er kwaliteitskaders voor luchtdichtheidstesten, ventilatieverslaggeving en de na-isolatie van spouwmuren.

Waarom een kwaliteitskader?

Een kwaliteitskader bundelt verschillende aspecten van de kwaliteit van processen, organisatie, producten, middelen en personen in één systeem, wat de risicobeheersing in belangrijke mate verbetert. Kwaliteitskaders worden ingezet:

  • Ter ondersteuning van een overheidsbeleid of in een wettelijk kader
  • Vrijwillig, op vraag van bepaalde sectoren, op basis van consensus en normalisatie van de kwaliteit
  • Door eender welke partij die op deze wijze kwaliteitshandhaving wil nastreven

De uitvoerder van een proces die bewezen heeft aan de vereisten van een kwaliteitskader te voldoen, mag zelf een conformiteitsverklaring opstellen over het uitgevoerde werk en het aan zijn klant afleveren.

Methodologie van kwaliteitskaders

De methodologie is afhankelijk van het proces en de beoogde kwaliteitsdoelstellingen, maar bestaat altijd uit drie fasen.

01 Proactieve fase

Er wordt nagegaan of het proces uitgevoerd wordt met geschikte producten, competente personen, gepaste middelen, goede bedrijfsorganisatie enz.

02 Hoofdfase

De uitvoerders van het proces laden in een centrale databank per werf gegevens en documenten op over planning en uitvoering.

03 Reactieve fase

De betrokken bedrijven worden steekproefsgewijs gecontroleerd, op de werf en/of administratief.

Hoe komt een kwaliteitskader tot stand?

De kwaliteitsvereisten van een proces en de controle erop worden in overleg met de stakeholders uit de sector vastgelegd.
Een kwaliteitskader kan bijvoorbeeld omvatten:

  • Het vastleggen van normen, technische specificaties en de regels van goed vakmanschap
  • Opleidingen en examens
  • De beoordeling en bewaking van prestaties en gebruiksgeschiktheid van bouwproducten of -systemen
  • Verplichte technische goedkeuringen en certificaten
  • De bewaking van processen met audits of met steekproefsgewijze desktop- en werfcontroles

Huidige kwaliteitskaders

Kwaliteitskader
Ventilatie
Lees meer
Kwaliteitskader
Luchtdichtheid
Lees meer
Kwaliteitskader
Na-isolatie van spouwmuren
Lees meer

Hoe treedt u toe tot een kwaliteitskader?

U kunt een aanvraag indienen via het contactformulier. Wij brengen u dan op de hoogte van de
voorwaarden voor deelname. In functie van het kwaliteitskader organiseren wij certificaties,
erkenningen, examens enz. Na toetreding zullen, volgens de regels van het kwaliteitskader,
steekproefcontroles ter plaatse of desktopcontroles uitgevoerd worden. Deze dienen om na te gaan of
bij de uitvoering van uw activiteiten aan de voorschriften van het kwaliteitskader wordt voldaan.

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons privacybeleid en ons Cookiebeleid.