BCCA vzw werkt in nauw overleg met alle betrokken stakeholders uit de bouwsector. Samen met alle partijen streven wij naar duidelijke regels en controles die het vertrouwen in de bouw versterken en die eerlijke concurrentie tussen alle spelers op de markt waarborgen.

BCCA vzw als overlegplatform

Vanuit haar basismissie biedt BCCA aan de bouwsector en aanverwante sectoren een platform aan voor de ontwikkeling en organisatie van alle diensten voor de beheersing en de bevordering van kwaliteit en duurzame ontwikkeling in de meest brede betekenis.

Regelmatig brengen wij daarom stakeholders bij elkaar om na te denken over kwaliteitszorg, beoordelingsregels, preventieve risicobeheersing, normering en andere kwaliteitsaspecten.

Als neutrale en niet-commerciële partij dienen wij daarbij geen enkel particulier belang. BCCA stelt zich ten dienste van de hele bouwsector en samenleving.

Enkele principes van het overleg

  • Voor elk schema wordt stakeholderoverleg georganiseerd. Dit gebeurt bij BCCA in commissies die verschillende namen kunnen hebben: adviesraad, sectoriële (technische) commissie, consultatiecommissie, ...
  • Het stakeholderoverleg is representatief. Het heeft als doel ervoor te zorgen dat een certificatie breed gedragen wordt door alle belanghebbende partijen: overheden, publieke of private bouwheren, architecten, ingenieurs, aannemers, producenten, deskundigen, wetenschappelijke instellingen, laboratoria, ...
  • Het proportionaliteitsbeginsel bepaalt dat eisen, regels en sancties in verhouding dienen te staan tot de risico’s en het belang voor alle betrokken partijen.
  • Een certificatiereglement legt het geheel van criteria, regels en sancties voor een bepaalde certificatie vast. U vindt alle certificatiereglementen in onze databank.
    Databank
  • Beslissingen worden bij voorkeur bij consensus genomen. Zo bereiken we het maximaal haalbare waarin iedereen zich nog kan vinden.

Lijst van commissies en raden

Gespecialiseerde groepen
GG 31-32 Daken
GG BTB Bindmiddelen & toevoegsels voor beton
GG24-25 Ruwbouw
GG28 Leien
GG29 Natuursteen
GG38 Brugafdichtingen
GG40 Gevels
GG51-53 Afwerking
Adviesraden
AR-MS Managementsystemen
AR20 Producten uit gebakken klei en keramische materialen
AR21 Vezelcement
AR23 Bouwsystemen
AR24-25 Ruwbouw
AR27 Hout
AR28 Leien
AR29 Natuursteen
AR30 Daken- Algemeen en diversen
AR31 Bitumineuze dakafdichtingen
AR32 Synthetische dakafdichtingen
AR33 Geomembranen
AR40 Gevels - Algemeen en diversen
AR40A Thermische berekeningen
AR41 Glas
AR42 Buitenschrijnwerk
AR43 VEC gevelsystemen
AR51 Isolatiematerialen
AR53 Wanden en cellen
AR56 Herstelling en bescherming van beton
AR60 Uitrusting
AR65 Thermoplastische buizen & hulpstukken
AR65 - B Thermohardende buizen & hulpstukken
AR65-C Rioolrenovatie
AR80 Lassers
Sectorale Commissies
SC Buitengevelisolatie
SC-1 Keramische producten
SC-2 Kunststofproducten en -systemen
SC-3 Beglazingsproducten
SC-4 Natuursteenproducten voor gebouwen
SC-5 Dakbedekkingsproducten
SC-6 Betonherstelling en -bescherming
SC-7 Producten in vezelcement
SC55 Na-isolatie van spouwmuren 
SC551 In situ pur vloerisolatie
SC81 Sectorcomité Industriële Schilder
Beperkt adviescomité
BAC451 Luchtdichtheid
BAC505 Ventilatie
BAC55 Na-isolatie van spouwmuren
Consultatiecommissie
C0C505 Ventilatie
COC451 Consultatiecommissie Luchtdichtheid

Wil u weten welke organisatie uw belangen verdedigt in deze commissies of hoe u hierbij betrokken kunt worden, vraag ons dan om inlichtingen via het contactformulier.

Contactformulier

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons privacybeleid en ons Cookiebeleid.