Publicatie ATG teksten - Funderingspalen

BCCA is bezig met de uitbouw van een nieuw schema omtrent de ATG-goedkeuring en certificatie van funderingspalen. Hiervoor werd een samenwerking opgezet tussen deskundigen uit verschillende domeinen: SECO, Buildwise en enkele onafhankelijke experten inzake funderingspalen. De opstart van dit schema is er gekomen op vraag vanuit de markt zelf.

In België dient de berekening van het theoretische draagvermogen van funderingspalen  gebaseerd te worden op de bepalingen in NBN EN 1997-1, de bijhorende Belgische bijlage (ANB) en tot voor kort het WTCB-rapport 12/19 (nu Buildwise dimensioneringsmethode 12 en 19). In dit rapport was het gebruik van enkele gunstige factoren (installatiefactor, modelfactor, veiligheidsfactor) gekoppeld aan de aanwezigheid van een kwaliteitssysteem, de overeenkomstigheid met infofiches gepubliceerd door Buildwise en het uitvoeren van geïnstrumenteerde paalproeven.

 

ATG met certificatie

 Het voldoen aan deze kwaliteitsvoorwaarden werd echter niet geverifieerd door een onafhankelijke derde partij. Deze mogelijkheid werd geïntegreerd in het nieuwe document “Buildwise dimensioneringsmethode 20” via het gebruik van Technische Goedkeuringen (ATG) met certificatie.

 Deze wijzigingen hebben een onmiddellijke impact op het ontwerp van zowel grondverdringende schroefpalen, CFA-palen als micropalen, maar in de toekomst ook op andere funderings- en verankeringssystemen. Om de markt zo weinig mogelijk te verstoren werd er geopteerd om alle aanvragen gegroepeerd per type te behandelen en in groep te publiceren. In deze 1e fase werd er gewerkt aan de grondverdringende schroefpalen.

 

Initiële onderzoek

Het initiële proces tot het verkrijgen van een ATG met certificatie omvat een goedkeurings- en certificatieluik. Bij de goedkeuring wordt er gekeken naar de technische eisen aan het product binnen zijn beoogde toepassingsdomein ; bij de certificatie wordt het kwaliteitssysteem geauditeerd om te kijken op welke manier de producent de kwaliteit op continue basis kan garanderen.

Om de gelijkwaardigheid tussen alle dossiers te garanderen, werd er een goedkeuringsleidraad (GKL) en toepassingsreglement voor de certificatie (TRA) opgesteld. Voor alle ingediende dossiers werd een initieel onderzoek uitgevoerd:

  • De gebruikte rekenmethodiek (volgens Buildwise dimensioneringsmethode 20) werd geverifieerd via een benchmarkberekening.
  • Ter ondersteuning van de verbeterde coëfficiënten kon de producent eveneens geïnstrumenteerde paalproeven aanbrengen. Deze proefdata werden geanalyseerd m.b.t. het voldoen aan de eisen uit de goedkeuringsleidraad.
  • Het kwaliteitssysteem van de producent werd geauditeerd waarna eventuele opmerkingen verder opgevolgd werden via een actieplan.
  • Ter verificatie van de toepassing van de interne procedures en werkinstructies werden er werfcontroles uitgevoerd waarbij enkele paalinstallaties opgevolgd werden.

 

Publicatie

Op basis van bovenstaande evaluatie - gebaseerd op de regels beschreven in de GKL en TRA - werden op dit moment 12 ATG dossiers (grondverdringende schroefpalen) van 8 verschillende producenten weerhouden en als ATG-tekst gepubliceerd op 02/05/2023. Vanaf heden start dan ook de opvolgingsfase van deze dossiers met audits, technische controles en werfcontroles.

De ATG-teksten zijn te raadplegen op volgende website:

https://butgb-ubatc.be/nl/

  

Save the date ! 

Op 25/05/2023 wordt er door de BGGG in samenwerking met BCCA, Buildwise, SECO en ABEF een infosessie georganiseerd bij Buildwise Zaventem om toelichting te geven bij het ATG-kader en de implicaties voor het ontwerp te verduidelijken, en dit vanuit het oogpunt van opdrachtgevers, studiebureaus, algemene aannemers en aannemers diepfunderingen.

https://www.bggg-gbms.be/nl/bijeenkomsten/detail/21/infosessie-atg-funderingspalen

Intussen wordt er volop gewerkt aan de aanpassing van de GKL en TRA voor het opstarten van het goedkeuringsproces van de CFA-palen. Van zodra deze ATG-teksten gepubliceerd zijn (doel: eind 2023 / begin 2024), zal er gestart worden met de behandeling van de aanvragen omtrent de micropalen.

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons privacybeleid en ons Cookiebeleid.