BCCA organiseert een nieuw opleidingstraject

Berekening van thermische prestaties van bouwknopen en mechanische bevestigingen van gevels

 

BCCA organiseert in samenwerking met Physibel en Buildwise een opleidingstraject over de berekening van thermische prestaties van bouwknopen en mechanische bevestigingen van gevels.

De nauwkeurige U-waardeberekening van bepaalde onderdelen van de gebouwschil is niet altijd even eenvoudig, zeker niet indien er twee- en driedimensionale koudebruggen meespelen. Nochtans is een correcte berekening noodzakelijk om de thermische prestaties van bouwknopen en mechanische bevestigingen van gevels juist te beoordelen. Een nauwkeurige berekening is ook nuttig bij het ontwikkelen van systemen met betere thermische prestaties.

 

Sinds 2023 is er in het Transmissiereferentiedocument in Vlaanderen en Brussel een mogelijkheid toegevoegd om de mechanische bevestiging voor twee typeoplossingen van buitenisolatiesystemen van gevels in te rekenen met een waarde bij ontstentenis. De opleiding gaat ook in op deze methodiek en de verschillende randvoorwaarden voor gebruik van de waarden bij ontstentenis.

Het doel van deze opleiding is fabrikanten, ontwerpers, studiebureaus, EPB-verslaggevers en uitvoerders de regelgevende, normatieve en bouwfysische basiskennis aan te reiken die nodig is voor het uitvoeren van berekeningen van thermische prestaties van bouwkopen en mechanische bevestigingen van gevels. De module theorie biedt u een goede theoretische basis en een begrip van  normen en regelgeving. De module praktijk leert u de opgedane kennis te gebruiken bij hand- en EPB-berekeningen en zal u overtuigen dat gedetailleerde berekeningen niet complex hoeven te zijn.

Programma

Module 1 theorie (dinsdag 7 november van 9 uur tot 16u30) bestaat uit drie delen:

·        Basiskennis bouwfysica i.v.m. warmteoverdracht doorheen bouwconstructies met praktische toepassingen van 3D warmteoverdracht - Jelle Langmans van Physibel

·        Overzicht van normen en regelgeving voor thermische berekeningen van gevels en bouwknopen - Karel De Sloover van Buildwise

·        Certificatie van psi- en chi-waardeberekening voor bouwknopen en mechanische bevestigingen bij BCCA - Liesje Van Gelder van BCCA

Module 2 praktijk (dinsdag 14 november van 9 uur tot 16 uur) bestaat uit drie delen:

·        Eenvoudige handberekeningen U-waarden en bouwknopen - Liesje Van Gelder van BCCA

·        Ingave EPB-software onderbrekingen isolatie en bouwknopen - Liesje Van Gelder van BCCA

·        Gedetailleerde berekeningen met TRISCO2D, TRISCO en SOLIDO van Physibel - Jelle Langmans van Physibel

Op dinsdag 21 november 2023 om 10u zal er optioneel een theoretisch examen worden georganiseerd om uw theoretische kennis en inzicht in deze materie te staven.

Het volgen van module 1 theorie is verplicht voor deelname aan module 2 praktijk. U mag deze module 1 reeds in het verleden gevolgd hebben.

BCCA is erkend als opleidingsinstelling door het VEKA voor het geven van vrije permanente vorming voor EPB-verslaggevers. Module 1 theorie komt in aanmerking voor 7u vorming met vrije inhoud en module 2 praktijk voor 6u15.

Waar ?

Deze opleidingen gaan door in de kantoren van BCCA (Hermeslaan 9, 1831 Diegem). Onthaal met koffie is voorzien vanaf 8u30. Tijdens de middagpauze wordt een broodjeslunch aangeboden.

Kostprijs

Module 1 theorie: € 580 excl. BTW

Module 2 praktijk: € 500 excl. BTW

Examen: € 300 excl. BTW

Module 1+2: € 980 excl. BTW (€ 100 excl. BTW korting)

Module 1+2 + examen: € 1200 excl. BTW (€ 180 excl. BTW korting)

BCCA heeft als opleidingsinstelling een aanvraag ingediend om als dienstverlener te worden geregistreerd om in het kader van de kmo-portefeuille opleidingen aan te bieden. (Aanvraag is nog in behandeling)

Inschrijving

Inschrijven doet u vóór 1 november 2023 door volgende gegevens door te sturen via lvg@bcca.be. Let op de plaatsen zijn beperkt.

Selectie gewenste datum:

 • module 1 theorie 7 november: ja/nee
 • module 2 praktijk 14 november: ja/nee
 • examen 21 november: ja/nee

 

Contactgegevens deelnemer:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Facturatiegegevens:

 • Naam bedrijf
 • BTW-nummer
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres voor facturatie

 

Voorkennis:

 • Bouwfysica: zeer goed/goed/beperkt/geen
 • EPB-regelgeving: zeer goed/goed/beperkt/geen
 • Normering: zeer goed/goed/beperkt/geen
 • Uitvoeren berekeningen: zeer goed/goed/beperkt/geen

 

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving en een factuur voor de opleiding en/of examen. De facturatie zal elektronisch gebeuren. 

Houd er rekening mee dat onze facturen automatisch worden gegenereerd door ons computersysteem in PDF-formaat en dat er telkens één document per keer wordt verzonden vanaf één adres: invoicing-ci@bcca.be

Nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met Liesje Van Gelder via lvg@bcca.be.

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons privacybeleid en ons Cookiebeleid.