BCCA vzw beheert het BENOR-merk voor keramische producten, beglazingsproducten, dakbedekkingsproducten, producten uit vezelcement, natuursteen voor de bouw, betonherstelling en -bescherming en kunststofleidingsproducten en -systemen.

Wat is het BENOR-merk?

Het BENOR-merk is een vrijwillig kwaliteitsmerk, eigendom van het Belgische Bureau voor Normalisatie NBN en beheerd door de vzw BENOR.

 • Vrijwillig – want het wordt door de markt zelf gedragen en is niet door de wetgeving opgelegd.
 • Kwaliteitsmerk – want het geeft aan dat een product, proces of dienst voldoet aan welomschreven kwaliteitseisen.

Het BENOR-merk wordt toegepast wanneer partijen dit onderling vrijwillig overeenkomen.

BENOR-certificaten zoeken

BCCA vzw als sectorale organisatie voor BENOR

BCCA vzw werd door de vzw BENOR aangeduid als Sectorale Organisatie. Dit betekent dat wij voor verschillende sectoren uit de bouw de Sectorale Commissie organiseren. In deze commissie zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd en leggen ze bij consensus de regels voor een BENOR-certificatie vast. Deze regels worden gepubliceerd als Toepassingsreglementen (TRA). Wanneer er geen of te weinig normen zijn, kan een Sectorale Commissie een Technisch Voorschrift (PTV) opstellen.

Nieuwe documenten worden goedgekeurd via een interne procedure en publieke consultatie via deze website.

Toepassingsreglementen en Technische Voorschriften in onze databank raadplegen

Lopende publieke consultaties

Nieuwe documenten worden goedgekeurd via een interne procedure en publieke consultatie via deze website.

Eventuele commentaren kunnen worden overgemaakt aan de bevoegde Sectorale Commissie bij BCCA per e-mail op het adres mail@bcca.be met vermelding 'BENOR Publieke enquête' + referentie van het betreffende document.

BCCA vzw als certificatie-instelling voor BENOR

Hoe gaat BCCA vzw te werk?

Aan de hand van periodieke, externe controles kunnen wij bevestigen dat een fabrikant voldoende maatregelen neemt op het vlak van zelfcontrole om de overeenkomstigheid met BENOR-voorschriften te waarborgen. De fabrikant krijgt dan een BENOR-certificaat.

Voor welke producten beheert BCCA vzw het BENOR-merk?

 • Keramische producten
 • Beglazingsproducten
 • Dakbedekkingsproducten
 • Producten uit vezelcement
 • Natuursteen voor de bouw
 • Betonherstelling en -bescherming
 • Kunststofleidingsproducten
  en -systemen
Benor - Plastics Sewerage Facilitator

BENOR-certificatie van
kunststofbuizen en -hulpstukken

De door BCCA gecertificeerde kunststofbuizen en -hulpstukken SN8 in PVC (EN 1401) en PP (EN 1852) voor huisaansluitingen en straatrioleringen die onder het BENOR-merk beschikbaar zijn, kan u terugvinden in het door BCCA beheerde informatiesysteem ‘Plastics Sewerage Facilitator’ (PSF). U vindt hier de meest recente en gevalideerde productinformatie en stuklijsten.

Gecertificeerde BENOR-producten

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons privacybeleid en ons Cookiebeleid.