Sinds januari 2017 treedt BCCA vzw op als certificatie-instelling voor
EUCEB, de European Certification Board for Mineral Wool Products.

Wat is het EUCEB-certificaat?

EUCEB werd in 2000 opgericht om het vertrouwen van autoriteiten, klanten en consumenten in de veiligheid van minerale wol te vergroten door informatie te verstrekken over hun niet-classificatie onder de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, verpakking en etikettering van stoffen en mengsels in het kader van de bescherming van de gezondheid van mens en milieu.

Het EUCEB-certificaat is een vrijwillige verklaring die stelt dat vezels van minerale wol een chemische samenstelling hebben die binnen de reeksen van vrijgestelde referentievezels valt die getest zijn volgens de Europese protocollen en in overeenstemming zijn met de bepalingen van de nota Q van Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Houders van een EUCEB-certificaat hebben het recht het EUCEB-merk te gebruiken op producten gemaakt van vezels die aan de vereisten van het certificaat voldoen.

Het EUCEB-merk is eigendom van de vzw EUCEB die BCCA heeft aangesteld als onafhankelijke certificatie-instelling om een EUCEB-certificatieschema uit te voeren in overeenstemming met de vereisten van EN ISO/IEC 17065.

EUCEB-gegevens zoeken

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons privacybeleid en ons Cookiebeleid.